ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ
 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥΕνοικιάζουμε
καλαθοφόρο -
ανυψωτικό
γερανό με
έμπειρους χειριστές, για την οποιαδήποτε  ανάγκη σας. Το καλαθοφόρο  διαθέτει σπαστό...
 
Πρόσθετες Παρεχόμενες Υπηρεσίες
 
Με την χρησιμοποίηση του καλαθοφόρου γερανού μας και με  τη βοήθεια συνεργατών μας  μπορούμε να σας παρέχουμε  πρόσθετες υπηρεσίες όπως ...
    ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ  
     
 
  • Ύψος εργασίας 17 μέτρα
  • Σπαστό καλάθι με δυνατότητα κάθετης μετατόπισης πάνω ή κάτω
  • Δυνατότητα μεταφοράς 2 ατόμων και εξοπλισμού συνολικού βάρους 265 κιλά
  • Ασφάλεια ρεύματος 1000 volt